Polityka prywatności

1.Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług realizowania zamówień poprzez niniejszy serwis internetowy.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest

P.P.H.U. „KRESPOL” Sp z o.o. z siedzibą w 16-100 Sokółka, ul. Białostocka 204, NIP 5450003432,

KRS 0000158056

3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

 

4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach danych niezbędnych do wykonania zamówienia.

b) poprzez gromadzenie plików “cookies”.

5. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

6. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie są rozpowszechniane, nie podlegają przetworzeniu ani nie są udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

7. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Posługując się przy tym loginem i hasłem w zakresie działania konta klienta w serwisie: sklep.krespol.net.pl

 

8. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce kontakt.

Informacje o przetwarzaniu danych klienta

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PPHU KRESPOL Sp. z o.o. z siedzibą w 16-100 Sokółka, ul.Białostocka 204, NIP 5450003432, REGON: 050233159
2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod numerem telefonu 857113539 lub mailowo: krespol@post.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b/c/f RODO.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w w/w celu oraz mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody, zakończenia realizacji umowy bądź na podstawie przepisów archiwizacyjnych.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowy Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celu.
10. Pan
i/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.