Regulamin

Sklep internetowy sklep.krespol.net.pl  prowadzony jest przez:P.P.H.U. "KRESPOL" Sp. z o.o., ul. Białostocka 204, 16-100 Sokółka, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS0000158056, NIP 545-00-03-432,  Regon 050233159


1. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Sklep internetowy sklep.krespol.net.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę sklep.krespol.net.pl, telefonicznie pod numerem telefonu 857113539 lub za pomocą adresu e-mail biuro@krespol.net.pl. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zlecenie dotarło do Sklepu. 
 3. Przyjęcie do realizacji zamówienia:

a. w przypadku gdy Klient składa zamówienie po raz pierwszy i wybiera opcję płatności przy odbiorze  - realizacja zamówienia rozpoczyna się po tym, jak do Sklepu dotrze od Klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia, o czym Klient jest informowany na stronie kończącej składanie zamówienia,
b. realizacja każdego kolejnego zamówienia płatnego przy odbiorze  rozpoczyna się natychmiast po jego otrzymaniu przez Sklep, o czym Klient jest informowany na stronie kończącej składanie zamówienia,

c. w przypadku zamówień płatnych przelewem - realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili otrzymania kwoty na konto bankowe firmy P.P.H.U. "KRESPOL" Sp. z o.o.

 1. Towary zamieszczone na stronie sklepu internetowego są dostępne dla Klientów. Jednakże w przypadku ewentualnej niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). 
 2. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Klient zostanie o tym poinformowany osobnym e-mailem lub telefonicznie i do niego będzie należała decyzja czy zgadza się bądź na wydłużenie czasu realizacji bądź na anulowanie zamówienia. W przypadku, gdy zamówiona przez Klienta część spersonalizowana do konkretnego modelu pojazdu okaże się być błędnie skatalogowana, w związku z czym wystąpi różnica np. cenowa, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta w celu podjęcia przez niego decyzji o ewentualnym anulowaniu zamówienia bądź wyrażeniu zgody na pokrycie przez Klienta różnicy w cenie.
 3. Za sprzedaż towaru wystawiany jest użytkownikowi paragon i załączany do przesyłki.
 4. Użytkownik może żądać wystawienia faktury VAT za dokonaną sprzedaż wówczas podczas zamówienia w polu "uwagi" należy podać dane do faktury to znaczy NIP firmy.
 5. Użytkownik jednocześnie wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu. Taka faktura VAT stanowi dowód zakupu.
 6. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, która dodawana jest wraz z listem przewozowym do każdej paczki. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 7. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Klient musi zrobić to telefonicznie nr tel. 85-711-35-39 (od 8.30 do 14.00 w dni od poniedziałku do piątku). Późniejsza rezygnacja z zamówienia regulowana jest procedurą odstąpienia od umowy. 


2. Ceny towarów

 1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, z tym że obowiązującą Klienta jest cena z chwili zakupu towaru; wprowadzania nowych towarów do oferty.
 3. Koszt dostawy uzależniony jest m.in. od ilości zamówionych towarów i ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualne informacje o kosztach dostawy dostępne są w zakładce Dostawa.


3. Czas realizacji zamówienia

 1. Zamówienie jest realizowane wciągu od 1 do 3 dni zależy od dostępności zamówionego towaru.  
 2. W przypadku płatności przelewem  termin  realizacji zamówienia wydłuża się o czas wpływu środków za towar na konto Sklepu.  Przesyłki są dostarczane firmą kurierską zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z magazynu Sklepu. 
 3. Do realizacji zamówienia Sklep wykorzystuje dane podane przez Klienta, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
 4. Sklep może przesyłać za pomocą wiadomości SMS w przypadku podania przez Klienta numeru telefonu komórkowego informacje o statucie dostarczenia zamówionego towaru.


4. Formy płatności

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
 1. płatność przy odbiorze: należność pobiera kurier,
 2. przelewem bankowym na konto sklepu,


5. Reklamacje

 1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła i posiadają gwarancję jakości producenta. Wszystkie oferowane na stronach sklepu części przeznaczone są do montażu w warsztatach specjalistycznych. 
 2. Niezależnie od ustawowego prawa odstąpienia od umowy, Sprzedawca odpowiada względem Klienta, będącego Konsumentem za wady fizyczne lub prawne towaru (rękojmia). Taką reklamację należy zgłosić pisemnie i przesłać ją poprzez e-mail na adres biuro@krespol.net.pl lub drogą pocztową na poniższy adres:

P.P.H.U. "KRESPOL" Sp. z o.o.
ul. Białostocka 204
16-100 Sokółka


Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest potwierdzenie zakupu towaru w firmie P.P.H.U. "KRESPOL" Sp. z o.o.. Identyfikacja Kupującego dokonywana jest na podstawie numeru zamówienia i faktury/paragonu.
Pracownicy Sklepu niezwłocznie skontaktują się z Państwem i poinformują o procedurze reklamacyjnej.
W przypadku uznania reklamacji z tytułu rękojmi Konsument ma prawo żądać  odstąpienia od umowy, chyba że sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej wpływu do Sprzedawcy. Jeżeli w ciągu 14 dni od daty wpływu reklamacji Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania Klienta, należy przyjąć iż uznał żądania za zasadne.

 1. Naprawiony lub wymieniony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Sklepu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 2. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt przed podjęciem decyzji o zakupie z naszym Biurem Obsługi Klienta tel. 85-711-35-39.
 3. Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

Gwarancja i rękojmia nie obejmuje uszkodzeń na skutek niewłaściwego montażu, w wyniku wypadku, normalnego zużycia eksploatacyjnego oraz przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego stanu innych elementów zawieszenia (wahacze, sworznie, końcówki, tuleje gumowo-stalowe, osłony itp.).
Prosimy o sprawdzenie przesyłki przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany towar posiada braki, albo też został mechanicznie uszkodzony, prosimy zażądać od kuriera spisania protokołu szkodowego (to jego obowiązek) oraz pozostawienia Państwu jednego egzemplarza protokołu szkody (ważne, żeby nastąpiło to w dniu dostawy) oraz o niezwłoczne poinformowanie Działu Obsługi Klienta P.P.H.U. "KRESPOL" Sp.z o.o. w celu jak najszybszego rozwiązania problemu.

 


6. Konsumenckie odstąpienie od umowy i wymiany towarów

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania zamówionego towaru, konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Kupujący jest obowiązany do odesłania towaru, nie później niż w terminie 14 dni na poniższy adres:
  P.P.H.U. "KRESPOL" Sp.z o.o.
  ul. Białostocka 204
  16-100 Sokółka

  Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Kupujący.
 2. Zwrot środków pieniężnych nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania stosownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór dostępny jest jako załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca klientowi kwotę równą cenie zakupionego towaru.
 4. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy zawierające m.in. informacje o sposobie i terminie wykonywania odstąpieni od umowy oraz kosztach zwrotu rzeczy, w przypadku odstąpienie które ponosi konsument  można zapoznać się na stronie Zwroty.


7. Rejestracja w serwisie, ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest P.P.H.U. "KRESPOL" Sp. z o.o.  ul. Białostocka 204, 16-100 Sokółka, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000158056, NIP: 545-00-03-432, REGON: 050233159. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i c tzw. RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119), w celu założenia i prowadzenia konta klienta oraz realizacji zamówień złożonych w sklepie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta i w zakresie  niezbędnym do realizacji umowy. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Użytkownik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia, na zasadach określonych w art. 16-21 RODO (w tym celu może skorzystać z ustawień swojego konta lub powinien skontaktować się z P.P.H.U. "KRESPOL" Sp. z o.o. poprzez adres e-mail: biuro@krespol.net.pl lub pisemnie na adres siedziby). Użytkownik posiada ponadto prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa. P.P.H.U. "KRESPOL" Sp. z o.o. szanuje dane osobowe i prywatność użytkowników, w tym celu dokłada należytych starań, aby zapewnić zgodność przetwarzania i ochron danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami RODO oraz aktualnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego regulującymi ochronę danych osobowych. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim.

 

8. Postanowienia końcowe

 1. Cennik oraz informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu  nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie odzwierciedlenie oferty producenta, dlatego też, nie gwarantujemy pełnej dostępności produktów zawartych w cenniku. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy. Jeżeli natomiast stroną sporu będzie konsument właściwość sądu określać będą przepisy kodeksu  postępowania cywilnego.
 3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie www.krespol.net.pl
 4. Wszelkie zdjęcia części są zdjęciami tylko poglądowymi producentów - mogą odbiegać od faktycznego stanu produktu.
 5. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie sklep.krespol.net.pl .Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie. 

Załącznik nr 1http://sklep.krespol.net.pl/img/cms/odstąpienie od umowy.pdf